TETRALOGIA TEL· LÚRICA

((( En procés de reconstrucció)))

I. S O T A B O S C

‘Tot el que cau del cel s’acumula a les nostres ànimes fins que la llum ens deslliura de la mort’

El missatge retrobat, Louis Cattiaux

II. ++++

‘Cal tenir la paciència de trencar l’os per assaborir-ne la medul·la, i buscar el temps necessari per a examinar la terra abans d’explorar el cel, per tal de no oblidar la vida a força de córrer darrere la seva ombra’

El missatge retrobat, Louis Cattiaux

III. T E L

‘Com una terra abeurada d’innocència, em deslliuro a aquell que desenreda la meva nit, i el meu cor es decanta en el repòs i lluu.’

El missatge retrobat, Louis Cattiaux

IIII. V E R M E L L

‘Aquell que reconeix els seus torts desarma els seus enemics i els transforma en aliats.’

El missatge retrobat, Louis Cattiaux