Konvent*zero · Iniciatives privades

Konvent*zero · Iniciatives privades
Si revisem el seu perfil de Facebook, d’interès i respecte, trobem una delicada col·lecció floral encesa amb un ble prim de dinamita. Poesia, performance, interpretació, vídeo, experimentació… tot el que acabi amb rodolí oníric i no puguis entendre fàcilment. Ho defineix exhaustivament el coratge i criteri. Una espurna de gràcies i mirem el cel, ja que necessitem beure del teu destí.
Konvent*zero