ARTS ENTRE LLETRES – Fundació Joan Brossa

Dilluns, 28 de setembre de 2020 a les 19h a la seu de la Fundació Joan Brossa (C/ La Seca, 2, baixos) conferència i acció artística sobre procés creatiu i poesia:

Escriptors que treballen com a artistes, artistes que empren les lletres, músics que prenen la paraula, poetes que entren en escena… Aquest és un programa que indaga en la inserció de les lletres en els discursos artístics i viceversa. A cada sessió hi són convidats dos creadors que fan una intervenció, que pot ser artística, poètica, literària, musical, audiovisual, tot alhora o etcètera. Talment, com ho demostra Joan Brossa, que així ens ha obert panys per a altres claus de lectura, la proposta vol indagar en el vessant més experimental de les lletres. Es dona visibilitat, per tant, a aquelles manifestacions on les lletres esdevenen art, fruit d’inquietuds que impliquen una postura intel·lectual, filosòfica o de caràcter subversiva, dissident del discurs i que alhora enalteixen el llenguatge per fer-lo bategar amb una gernació de conceptes que van calant en el text, a fi que aquest mostri el seu caràcter més lliure i salvatge i es reveli com a art.


Enllaç al programa / web