Piròmana d’Argos (Núria Iglesias Rodríguez, 1986), artista transdisciplinària, espeleòloga de les cavernes subcutànies i poeta muscular, del cos i la seva emanació rítmica en fa els eixos vertebradors dels llenguatges i no-llenguatges dels seus processos creatius. L’art d’acció és un dels àmbits on pot expressar de forma més directa aquesta pulsió. Les seves peces aprofundeixen cada vegada més en la investigació del cos com a canal, on fragilitat i força humanes, essent una sola cosa, poden arribar a transcendir l’espai íntim i comunicar allò que és universal. El seu mètode de treball és intuïtiu, sensorial, visceral i d’una càrrega poètica considerable. El fil conductor de la seva investigació artística es basa en l’exploració interior de l’univers simbòlic que es desplega com a reflex del món exterior fent ús de l’audiovisual, les arts plàstiques, l’art sonor o l’escriptura. La seva obra es vincula al territori on es desenvolupa i a les persones que l’habiten o transiten. Viatja a Nova York, Singapur, Itàlia i Grècia i desenvolupa altres projectes a Susqueda – terra natal- o Cap de Creus.
CV (ampliació)